Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 233
51. évfolyam
2008. augusztus 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 2008. június 16-i 594/2008/EK tanácsi rendelethez (  HL L 169., 2008.6.30.)

1

 

*

Helyesbítés az egyrészről az Európai Közösség és másrészről Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás megkötéséről szóló, 2008. június 16-i 2008/474/EK tanácsi határozathoz (  HL L 169., 2008.6.30.)

5

  

Ideiglenes megállapodás egyrészről az Európai Közösség és másrészről Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office