Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 231
51. évfolyam
2008. augusztus 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 843/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 844/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

3

  

A Bizottság 845/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

5

  

A Bizottság 846/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

7

  

A Bizottság 847/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

8

 

*

A Bizottság 848/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a 2076/2002/EK rendeletnek és a 2003/565/EK határozatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikke (2) bekezdésében előírt időszak tekintetében történő módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 849/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös elismeréséről szóló 3199/93/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 850/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) az egyes GATT-kontingensek alapján 2009-ben az Amerikai Egyesült Államokba exportálandó sajtokra vonatkozó kiviteli engedélyek odaítélésére vonatkozó eljárás megnyitásáról

12

  

A Bizottság 851/2008/EK rendelete (2008. augusztus 28.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 117. számú előírása – Egységes rendelkezések gumiabroncsok gördülési zaj és nedves tapadás tekintetében történő jóváhagyásáról

19

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office