Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 225
51. évfolyam
2008. augusztus 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 832/2008/EK rendelete (2008. augusztus 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 833/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

3

 

*

A Bizottság 834/2008/EK rendelete (2008. augusztus 22.) a sertéshúsra vonatkozó egyes információk tagállamok és Bizottság közötti cseréjéről szóló 1319/2006/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 835/2008/EK rendelete (2008. augusztus 22.) egyes marhahús-ágazatbeli behozatali vámkontingensekkel összefüggő biztosítékok felszabadításáról

6

  

A Bizottság 836/2008/EK rendelete (2008. augusztus 22.) a további feldolgozás nélkül exportált fehércukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről szóló 791/2008/EK rendelet módosításáról

8

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/689/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 1.) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2008) 4017. számú dokumentummal történt) (1)

10

  

2008/690/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 4.) a 2001/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 2002/38/EK határozatnak az egyes gyümölcsfafajok ültetvényeire vonatkozó, tagállamok által elvégzett statisztikai felmérések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4070. számú dokumentummal történt)

14

  

2008/691/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 14.) a tartósított tonhal vonatkozásában a Seychelle-szigeteken fennálló különleges helyzetre figyelemmel az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében előírt származási szabályoktól való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2008) 4344. számú dokumentummal történt)

17

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office