Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 223
51. évfolyam
2008. augusztus 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 825/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 826/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) egyes mezőgazdasági termékek magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról

3

  

A Bizottság 827/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

23

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/683/EK

 
 

*

208. határozat (2008. március 11.) a nyugdíjigények rendezésével kapcsolatos adatgyűjtés közös keretrendszerének megállapításáról (1)

25

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 40/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

28

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 41/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

31

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 42/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

33

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 43/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

36

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 44/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról

37

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 45/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

38

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 46/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

40

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 47/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

42

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 48/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

43

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 49/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról

45

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 50/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás VII. mellékletének (A szakképesítések kölcsönös elismerése) módosításáról

47

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 51/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) módosításáról

49

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 52/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XIII. mellékletének (Közlekedés) módosításáról

50

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 53/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XVI. mellékletének (Beszerzés) módosításáról

51

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 54/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

52

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 55/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

53

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 56/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XX. mellékletének (Környezet) módosításáról

54

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 57/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XXI. mellékletének (Statisztika) módosításáról

56

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 58/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

58

 

*

Az EGT Vegyes Bizottság 59/2008 határozata (2008. április 25.) az EGT-megállapodás XXII. mellékletének (Társasági jog) módosításáról

60

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office