Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 222
51. évfolyam
2008. augusztus 20.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 823/2008/EK rendelete (2008. augusztus 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 824/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II övezet norvég vizein folytatott, foltos tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/680/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. október 23.) a C 33/06 (ex N 576/04) számú állami támogatásról amelyet a Németországi Szövetségi Köztársaság a digitális földfelszíni televíziós műsorszórás bajorországi bevezetéséhez kíván nyújtani (az értesítés a C(2007) 5094. számú dokumentummal történt) (1)

5

  

2008/681/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 28.) bizonyos anyagoknak a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I., IA. vagy IB. mellékletébe történő fel nem vételéről (az értesítés a C(2008) 3854. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2008/682/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 18.) a 2007/870/EK határozatnak a Romániában a gazdaságokban tartott sertések klasszikus sertéspestis elleni, marker vakcinával történő sürgősségi vakcinázására irányuló terv jóváhagyásának tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4360. számú dokumentummal történt)

9

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office