Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 221
51. évfolyam
2008. augusztus 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 818/2008/EK rendelete (2008. augusztus 13.) a Kínai Népköztársaságból származó, egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatalára kivetett végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2074/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról, és az említett rendelettel elrendelt dömpingellenes intézkedéseknek a Thaiföldről feladott és akár Thaiföldről származóként, akár nem ilyenként bejelentett egyes gyűrűs iratgyűjtő szerkezetek behozatala által történő esetleges kijátszására vonatkozó vizsgálat lezárásáról

1

  

A Bizottság 819/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 820/2008/EK rendelete (2008. augusztus 8.) az egységes légiközlekedés-védelmi követelményrendszer végrehajtásához szükséges intézkedések meghatározásáról (1)

8

 

*

A Bizottság 821/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) az 1362/2000/EK tanácsi rendeletnek Mexikóból származó banánra vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitása tekintetében történő módosításáról

23

  

A Bizottság 822/2008/EK rendelete (2008. augusztus 18.) a gabonaágazatban 2008. augusztus 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 817/2008/EK rendelet módosításáról

25

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/676/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) bulgáriai hasítottsertés-osztályozási módszer engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 3740. számú dokumentummal történt)

28

  

2008/677/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 28.) a hasított sertések franciaországi osztályozási módszereinek engedélyezéséről szóló 2006/784/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 3803. számú dokumentummal történt)

30

  

2008/678/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 13.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 4319. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/679/IB

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 31.) a „Biztonság és a szabadságjogok védelme” általános program keretében a „Bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem” egyedi program alapján, az áldozattá válással kapcsolatos felmérési modul fordításához és teszteléséhez nyújtott támogatások odaítéléséről

34

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office