Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 217
51. évfolyam
2008. augusztus 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 805/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a 437/2004/EK rendelettel a Norvégiából származó nagy szivárványos pisztráng behozatalára kivetett dömpingellenes vámok hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 806/2008/EK rendelete (2008. augusztus 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 807/2008/EK rendelete (2008. augusztus 12.) az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1913/2006/EK rendeletnek a borágazat ügyleti tényei tekintetében történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság 808/2008/EK rendelete (2008. augusztus 11.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIa és IV övezet közösségi vizein folytatott, nyelvhalra irányuló halászat tilalmáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/664/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. augusztus 8.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének 2. b) pontjától és 9. cikkétől való eltérés iránti kérelemről szóló 2005/294/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 4252. számú dokumentummal történt)

16

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/665/KKBP határozata (2008. június 9.) az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Albán Köztársaságnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

18

  

Megállapodás az Európai Unió és az Albán Köztársaság között az Albán Köztársaságnak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletében (EUFOR Tchad/RCA művelet) történő részvételről

19

 

*

A Tanács 2008/666/KKBP határozata (2008. július 24.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió koszovói jogállamiság-missziójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételéről szóló megállapodás megkötéséről

23

  

Megállapodás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között a Svájci Államszövetségnek az Európai Unió koszovói jogállamiság-misszójában, az EULEX KOSOVO-ban való részvételéről

24
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office