Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 216
51. évfolyam
2008. augusztus 12.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/653/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 26.) a járműfedélzeti információs és kommunikációs rendszerek biztonságos és hatékony használatáról: az ember-gép felületről szóló európai elvi nyilatkozat aktualizálása (az értesítés a C(2008) 1742. számú dokumentummal történt)

1




HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office