Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 213
51. évfolyam
2008. augusztus 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 788/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK rendelet A. és B. mellékletében található, a fizetésképtelenségi eljárásokat és felszámolási eljárásokat tartalmazó listák módosításáról, valamint az említett rendelet A., B. és C. mellékletének kodifikálásáról

1

 

*

A Tanács 789/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően az Algériából, Belaruszból, Oroszországból és Ukrajnából származó karbamid- és ammónium-nitrát-oldatok behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1911/2006/EK rendelet módosításáról

14

  

A Bizottság 790/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

17

  

A Bizottság 791/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

19

  

A Bizottság 792/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

21

  

A Bizottság 793/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

22

  

A Bizottság 794/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

23

  

A Bizottság 795/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a marhahúságazatban alkalmazandó export-visszatérítések megállapításáról

25

 

*

A Bizottság 2008/796/EK rendelete (2008. augusztus 5.) a Németország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi vizein folytatott, szürke tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

27

  

A Bizottság 797/2008/EK rendelete (2008. augusztus 7.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

29

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.) a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról (kodifikált változat)

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/647/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy finn tagjának kinevezéséről

37

  

2008/648/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 15.) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egy német tagjának kinevezéséről

38

  

Bizottság

  

2008/649/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 3.) az Oroszországból származó karbamid és ammónium-nitrát oldatok behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatosan felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról

39

  

2008/650/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 30.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelvnek a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jegyzékének bizonyos betegségekkel való kiegészítésének és a fertőző sertésbénulásnak a jegyzékből való törlésének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3943. számú dokumentummal történt) (1)

42

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/651/KKBP/IB határozata (2008. június 30.) az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodás Európai Unió részéről történő aláírásáról

47

  

Megállapodás az Európai Unió és Ausztrália között az Európai Uniós utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámhatóságnak való továbbításáról

49

 

*

A Tanács 2008/652/KKBP közös álláspontja (2008. augusztus 7.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont módosításáról

58

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office