Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 212
51. évfolyam
2008. augusztus 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 787/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/645/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 15.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás megkötéséről szóló 97/126/EK határozat módosításáról

3

  

Bizottság

  

2008/646/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 31.) az egészségügyi szakemberek és a beteg-érdekképviseleti szervezetek képviseletét ellátó gyermekgyógyászati bizottság tagjainak és póttagjainak kinevezéséről (1)

5

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség tevékenységeinek a nukleáris biztonság és ellenőrzés területén, illetve a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében történő támogatásáról szóló, 2008. április 14-i 2008/314/KKBP tanácsi együttes fellépéshez (  HL L 107., 2008.4.17.)

6

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office