Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 207
51. évfolyam
2008. augusztus 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 773/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 774/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 

*

A Bizottság 775/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a kantaxantin takarmány-adalékanyag maradékanyag-határértékének – a 2003/7/EK irányelvben előírt feltételeken kívüli – megállapításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 776/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Acciughe sotto sale del Mar Ligure (OFJ), Brussels grondwitloof (OFJ), Œufs de Loué (OFJ))

7

 

*

A Bizottság 777/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., V. és VII. mellékletének módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 778/2008/EK rendelete (2008. augusztus 4.) a 2007/2008-as gazdasági évre a szárított takarmányra vonatkozó támogatás végső összegének megállapításáról

11

 

*

A Bizottság 779/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES IV körzet norvég vizein folytatott iparihal-halászat tilalmáról

12

 

*

A Bizottság 780/2008/EK rendelete (2008. július 31.) a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott feketetőkehal-halászat tilalmáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/637/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2007. június 18.) az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság közötti, az EK-Jordánia társulási megállapodás módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

16

  

Megállapodás levélváltás formájában az Európai Közösség és a Jordán Hasimita Királyság között az EK-Jordánia társulási megállapodás módosításáról

18

  

Bizottság

  

2008/638/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 30.) Kína hőkezelt baromfihús-készítmények behozatalára való felhatalmazása tekintetében a 2007/777/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 3874. számú dokumentummal történt) (1)

24

  

2008/639/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 30.) a Kínából behozott állati eredetű termékekkel kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló 2002/994/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 3882. számú dokumentummal történt) (1)

30

  

2008/640/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 30.) a bizonyos harmadik országokban előforduló madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről szóló 2005/692/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 3883. számú dokumentummal történt) (1)

32

  

2008/641/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 31.) a 2003/858/EK határozat és a 2006/656/EK határozattól való eltérésről, valamint a Malajziából származó bizonyos élőhal és akvakultúra-termék szállítmányok Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről (az értesítés a C(2008) 3849. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2008/642/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 31.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének az egyes friss húsok Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékében az Argentínára, Brazíliára és Paraguayra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3992. számú dokumentummal történt) (1)

36

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/643/KKBP együttes fellépése (2008. augusztus 4.) az Európai Unió afganisztáni rendfenntartó missziójának (EUPOL AFGHANISTAN) felállításáról szóló 2007/369/KKBP együttes fellépés módosításáról

43

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office