Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 206
51. évfolyam
2008. augusztus 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 769/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 770/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) a 90/424/EGK tanácsi határozat bizonyos járványos állatbetegségek elleni biztonsági intézkedéseire és a kampány közösségi finanszírozására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 349/2005/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 771/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról (1)

5

  

A Bizottság 772/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2008/634/EK

 
 

*

A tagállamok kormányainak képviselői által közös megállapodás révén meghozott 2008. június 18-i határozat az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyének elhelyezkedéséről.

16

  

Bizottság

  

2008/635/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 22.) a harmadik országok, spermagyűjtő központok és embriógyűjtő munkacsoportok jegyzéke, valamint a bizonyítványkiállítás követelményei tekintetében a juh- és kecskefélék spermájának, embrióinak és petesejtjeinek Közösségbe történő behozataláról (az értesítés a C(2008) 3625. számú dokumentummal történt) (1)

17

  

2008/636/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 22.) a tagállamok által a sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (az értesítés a C(2008) 3671. számú dokumentummal történt) (1)

32

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a mennyiségi kontingensek kezelésére vonatkozó közösségi eljárás létrehozásáról szóló, 2008. július 17-i 717/2008/EK tanácsi rendelethez (  HL L 198., 2008.7.26.)

34

 

*

Helyesbítés a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló, 1994. június 23-i 94/28/EK tanácsi irányelvhez (  HL L 178., 1994.7.12.) (Magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 16. kötet, 238. o.)

34

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office