Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 202
51. évfolyam
2008. július 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 744/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a gazdasági válság által érintett európai közösségi halászati flották szerkezetátalakításának ösztönzését célzó különleges átmeneti intézkedésről

1

  

A Bizottság 745/2008/EK rendelete (2008. július 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 746/2008/EK rendelete (2008. június 17.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (1)

11

 

*

A Bizottság 747/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 716/2007/EK európai parlament és tanácsi rendeletnek a mutatók meghatározásainak és a NACE Rev. 2 végrehajtásának tekintetében történő módosításáról (1)

20

 

*

A Bizottság 748/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a 02062991 KN-kód alá tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott sovány dagadójára vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (Átdolgozott szöveg)

28

 

*

A Bizottság 749/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a marha- és borjúhúságazat behozatali vámkontingenseit érintő több rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 750/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a 2008/2009. tárolási évben egyes sajtok magántárolásához nyújtható közösségi támogatás odaítélésével kapcsolatban az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 414/2008/EK rendelet módosításáról

44

 

*

A Bizottság 751/2008/EK rendelete (2008. július 30.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által Norvégia vizein, az északi szélesség 62. fokától délre folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

46

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/82/EK irányelve (2008. július 30.) a 2008/38/EK irányelvnek a krónikus veseelégtelenség esetén a vesefunkció segítésére szánt takarmányok tekintetében történő módosításáról (1)

48

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/625/EK

 
 

*

Az EK–Törökország Társulási Tanács 1/2007 határozata (2007. június 25.) Az EK–Törökország Társulási Tanácsnak a vámunió végső szakaszának megvalósításáról szóló 1/95 határozata, valamint az EK–Törökország Társulási Tanácsnak az egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályozásról szóló 1/97 határozata hatálya alá tartozó, a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó kereskedelmi engedmények módosításáról

50

  

Bizottság

  

2008/626/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) C 40/06 (ex NN 96/05) állami támogatás az Egyesült Királyság által végrehajtott, kölcsön nyújtására irányuló támogatási programok (az értesítés a C(2008) 1612. számú dokumentummal történt) (1)

62

  

2008/627/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 29.) egyes harmadik országbeli könyvvizsgálók és könyvvizsgáló jogalanyok könyvvizsgálói tevékenységére vonatkozó átmeneti időszakról (az értesítés a C(2008) 3942. számú dokumentummal történt) (1)

70

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office