Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 201
51. évfolyam
2008. július 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 733/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a csernobili atomerőműben történt balesetet követően a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára irányadó feltételekről (kodifikált változat)

1

 

*

A Tanács 734/2008/EK rendelete (2008. július 15.) a veszélyeztetett nyílt tengeri ökoszisztémáknak a fenékhalászati eszközök káros hatásával szembeni védelméről

8

  

A Bizottság 735/2008/EK rendelete (2008. július 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

14

 

*

A Bizottság 736/2008/EK rendelete (2008. július 22.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról

16

 

*

A Bizottság 737/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a rákfélék betegségeit, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok kijelöléséről, a veszettséget és a szarvasmarha-tuberkulózist vizsgáló közösségi referencialaboratóriumok számára további kötelezettségek és feladatok meghatározásáról, valamint a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról

29

 

*

A Bizottság 738/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 1763/2004/EK rendelet tizenkettedik alkalommal történő módosításáról

33

 

*

A Bizottság 739/2008/EK rendelete (2008. július 28.) a tagállamok – kivéve Spanyolország, Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság – lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI, VII és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemű vörösdurbincsra irányuló halászat tilalmáról

34

 

*

A Bizottság 740/2008/EK rendelete (2008. július 29.) az 1418/2007/EK rendeletnek az egyes országokba irányuló hulladékkivitelre érvényes eljárások tekintetében történő módosításáról (1)

36

  

A Bizottság 741/2008/EK rendelete (2008. július 29.) a 996/97/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott sovány marha- és borjúdagadóra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétől2009. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

45

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/81/EK irányelve (2008. július 29.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a difenakum hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

46

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 742/2008/EK határozata (2008. július 9.) az idős emberek életminőségének az új információs és kommunikációs technológiák használata révén történő javítását célzó, több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programban való közösségi részvételről (1)

49

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 743/2008/EK határozata (2008. július 9.) a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről (1)

58

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/624/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága négy francia tagjának és négy francia póttagjának kinevezéséről

68

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 30. számú előírása – Egységes rendelkezések gépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról

70

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office