Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 200
51. évfolyam
2008. július 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 727/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Kínai Népköztársaságból származó borkősav behozatalára végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 130/2006/EK rendelet új exportőrre vonatkozó felülvizsgálatának befejezéséről

1

  

A Bizottság 728/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 729/2008/EK rendelete (2008. július 28.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Czwórniak [HKT], Dwójniak [HKT], Półtorak [HKT], Trójniak [HKT])

6

 

*

A Bizottság 730/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába bejegyzett egyik elnevezés termékleírását érintő nem kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Carnalentejana (OEM))

8

 

*

A Bizottság 731/2008/EK rendelete (2008. július 28.) az 1249/96/EK rendelettől a jó minőségű közönséges búza behozatalára kivetett kiegészítő biztosíték tekintetében való eltérésről

10

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/79/EK irányelve (2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az IPBC hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 2008/80/EK irányelve (2008. július 28.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a ciklohexil-hidroxidiazén-1-oxid, káliumsó (K-HDO) hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

15

  

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/621/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról

20

  

2008/622/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a lengyelországi túlzott költségvetési hiányról szóló 2005/183/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

22

  

Bizottság

  

2008/623/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 2007-ben az észtországi Newcastle-betegség elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtandó közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 3723. számú dokumentummal történt)

24

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office