Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 197
51. évfolyam
2008. július 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 705/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális hatóságaival szembeni egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló 243/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 706/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 707/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól szóló 952/2006/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 708/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1266/2007/EK rendeletnek a betegségre fogékony fajokhoz tartozó egyes állatok esetében a 2000/75/EK tanácsi irányelvben előírt körzetelhagyási tilalom alóli mentesség feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

18

 

*

A Bizottság 709/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a dohányágazatbeli szakmaközi szervezetek és megállapodások tekintetében történő végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

23

 

*

A Bizottság 710/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a hasított sertés közösségi piaci árának kiszámításához alkalmazandó súlyozási együtthatóknak a 2008/2009-es gazdasági évre történő meghatározásáról

28

  

A Bizottság 711/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

30

  

A Bizottság 712/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

32

  

A Bizottság 713/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

34

  

A Bizottság 714/2008/EK rendelete (2008. július 24.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

35

 

*

A Bizottság 715/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a Közösségen belül működési tilalom alá tartozó légi fuvarozók közösségi listájának létrehozásáról szóló 474/2006/EK rendelet módosításáról (1)

36

  

A Bizottság 716/2008/EK rendelete (2008. július 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

52

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/75/EK irányelve (2008. július 24.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a szén-dioxid hatóanyagként való felvétele tekintetében történő módosításáról (1)

54

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/610/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 24.) a 2008/155/EGK határozatnak egyes kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3748. számú dokumentummal történt) (1)

57

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/611/KKBP közös álláspontja (2008. július 24.) a Comore-szigeteki Unió Anjouan szigetének illegális kormányával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2008/187/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

59

 

*

A Tanács 2008/612/KKBP együttes fellépése (2008 július 24.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselőjének kinevezéséről

60

 

*

A Tanács 2008/613/KKBP határozata (2008. július 24.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló további intézkedésekről szóló 2004/694/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

63

 

*

A Tanács 2008/614/KKBP határozata (2008. július 24.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására meghatározott intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

65

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office