Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 194
51. évfolyam
2008. július 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 691/2008/EK rendelete (2008. július 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/602/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 17.) a nemzeti interfészek, valamint a nemzeti interfészek és a központi VIS közötti kommunikációs infrastruktúra kifejlesztési szakaszban alkalmazott fizikai architektúrájának és az azokra vonatkozó követelményeknek a meghatározásáról (az értesítés a C(2008) 2693. számú dokumentummal történt)

3

  

2008/603/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 17.) az 1528/2007/EK tanácsi rendelet II. mellékletében rögzített származási szabályoktól a konzervált tonhal és a tonhalfilé (loin) vonatkozásában Mauritiuson fennálló különleges helyzetre figyelemmel való ideiglenes eltérésről (az értesítés a C(2008) 3568. számú dokumentummal történt)

9

  

2008/604/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 22.) az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport tagjainak kinevezéséről

12

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 34. előírása – Egységes rendelkezések a járművek tűzveszély elleni védelme tekintetében történő jóváhagyásáról

14

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/605/KKBP határozata (2008. július 22.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2004/161/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

34

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról szóló, 2008. július 8-i 2008/582/EK bizottsági határozathoz (  HL L 186., 2008.7.15.)

37

 

*

Helyesbítés az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról szóló tájékoztatáshoz (  HL L 165., 2008.6.26.)

42
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office