Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 193
51. évfolyam
2008. július 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről (átdolgozott szöveg)

1

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/597/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 3.) az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó végrehajtási szabályoknak a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendelet 24. cikkének (8) bekezdése szerinti elfogadásáról

7

  

2008/598/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 25.) a 2004/706/EK határozatnak az európai vállalatirányítási fórum tagjainak listája tekintetében történő módosításáról

12

  

2008/599/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 4.) a Pseudomonas sp. hatóanyag DSMZ 13134 törzsének a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dosszié hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2008) 3322. számú dokumentummal történt) (1)

14

  

2008/600/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 14.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer keretében nyújtandó diverzifikációs támogatás és kiegészítő diverzifikációs támogatás összegének a 2008/2009-es gazdasági évre történő meghatározásáról (az értesítés a C(2008) 3498. számú dokumentummal történt)

16

  

2008/601/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 17.) a halászati tevékenység végleges beszüntetésével összefüggésben a Skagerrakban, az ICES IIIa övezetnek a Skagerrakon és a Kattegaton kívüli részében, az ICES IV övezetben és az ICES IIa övezet közösségi vizein halászattal eltölthető többletnapok Hollandia számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2008) 3586. számú dokumentummal történt)

18

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office