Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 189
51. évfolyam
2008. július 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 672/2008/EK, Euratom rendelete (2008. július 8.) az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazására és nyugdíjára alkalmazott súlyozási együtthatók kiigazításáról

1

  

A Bizottság 673/2008/EK rendelete (2008. július 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 674/2008/EK rendelete (2008. július 16.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet és a 247/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról, továbbá az 1782/2003/EK rendelet szerinti egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad választáson alapuló végrehajtásakor alkalmazandó felső határok és az ugyanazon rendelet szerinti egységes területalapú támogatási rendszerben alkalmazandó éves pénzügyi keretek 2008. évi rögzítéséről

5

 

*

A Bizottság 675/2008/EK rendelete (2008. július 16.) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról

14

 

*

A Bizottság 676/2008/EK rendelete (2008. július 16.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről [Ail de la Drôme (OFJ), Všestarská cibule (OEM), Slovenská bryndza (OFJ), Ajo Morado de Las Pedroñeras (OFJ), Gamoneu vagy Gamonedo (OEM), Alheira de Vinhais (OFJ), Presunto de Vinhais vagy Presunto Bísaro de Vinhais (OFJ)]

19

  

A Bizottság 677/2008/EK rendelete (2008. július 16.) a 616/2007/EK rendelet által a baromfihús tekintetében megnyitott vámkontingensek keretében 2008. július havának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

21

 

*

A Bizottság 678/2008/EK rendelete (2008. július 16.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 97. alkalommal történő módosításáról

23

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament

  

2008/587/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Parlament határozata (2008. június 18.) az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat módosításáról

25

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/588/KKBP együttes fellépése (2008. július 15.) az Átfogó Atomcsend Szerződés Szervezete (CTBTO) előkészítő bizottsága monitoring- és ellenőrzési képességeinek megerősítése céljából, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia intézkedéseinek végrehajtása keretében folytatott tevékenységeinek támogatásáról

28

 
  

IV Egyéb jogi aktusok

 
  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EFTA Felügyeleti Hatóság

 

*

Az EFTA felügyeleti hatóság határozata 125/06/COL (2006. május 3.) a Norvég Energiaalapról (Norvégia)

36
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office