Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 186
51. évfolyam
2008. július 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 664/2008/EK rendelete (2008. július 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 665/2008/EK rendelete (2008. július 14.) a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló 199/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/578/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. február 28.) az Európai Közösség és az Európa Tanács között létrejött, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről

6

  

Megállapodás az Európai Közösség és az Európa Tanács között az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége és az Európa Tanács közötti együttműködésről

7

  

2008/579/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 16.) a 2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és megkötéséről

12

  

2007. évi Nemzetközi Kávémegállapodás

13

  

2008/580/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) a Közösségen kívüli (a dél-keleti szomszédság, mediterrán országok, Latin-Amerika és Ázsia és a Dél-Afrikai Köztársaság) projektekhez adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról (kodifikált változat)

30

  

Bizottság

  

2008/581/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 4.) a ragadós száj- és körömfájás vírusantigén tárolásának és az ilyen antigénekből előállított vakcinák formulázásának finanszírozásáról

36

  

2008/582/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 8.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról (az értesítés a C(2008) 3411. számú dokumentummal történt)

39

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Ideiglenes megállapodás egyrészről az Európai Közösség és másrészről Bosznia és Hercegovina között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

41
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office