Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 185
51. évfolyam
2008. július 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 661/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a 384/96/EK tanácsi rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot és a 11. cikkének (3) bekezdése szerinti részleges időközi felülvizsgálatot követően az Oroszországból származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

 

*

A Tanács 662/2008/EK rendelete (2008. július 8.) az Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően történő kivetéséről szóló 442/2007/EK rendelet módosításáról

35

  

A Bizottság 663/2008/EK rendelete (2008. július 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

38

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/70/EK irányelve (2008. július 11.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tritoszulfuron hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

40

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/577/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 4.) az Oroszországból és Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségvállalások elfogadásáról

43

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office