Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 183
51. évfolyam
2008. július 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 654/2008/EK rendelete (2008. április 29.) a 384/96/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követően a Kínai Népköztársaságból származó kumarin behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről, az Indiából, Thaiföldről, Indonéziából és Malajziából feladott kumarin behozatalára is kiterjesztve, függetlenül attól, hogy Indiából, Thaiföldről, Indonéziából vagy Malajziából származónak jelentették-e be

1

  

A Bizottság 655/2008/EK rendelete (2008. július 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 656/2008/EK rendelete (2008. július 10.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Chamomilla Bohemica (OEM), Vlaams-Brabantse tafeldruif (OEM), Slovenská parenica (OFJ), Cipollotto Nocerino (OEM))

15

 

*

A Bizottság 657/2008/EK rendelete (2008. július 10.) az oktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról

17

  

A Bizottság 658/2008/EK rendelete (2008. július 10.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

27

  

A Bizottság 659/2008/EK rendelete (2008. július 10.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

29

  

A Bizottság 660/2008/EK rendelete (2008. július 10.) az 1060/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

30

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/569/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 27.) az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke három bírájának kinevezéséről

31

  

2008/570/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a Gazdasági és Szociális Bizottság egy portugál tagjának kinevezéséről

33

  

2008/571/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóinak jóváhagyásáról szóló 98/481/EK tanácsi határozat módosításáról

34

  

2008/572/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága egy portugál tagjának kinevezéséről

35

  

2008/573/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága egy lett tagjának és egy lett póttagjának kinevezéséről

36

  

2008/574/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. július 8.) a Régiók Bizottsága két lengyel tagjának és egy lengyel póttagjának kinevezéséről

37

  

Bizottság

  

2008/575/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) a szárított majomkenyérfa-gyümölcshúsnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 3046. számú dokumentummal történt)

38

  

2008/576/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 4.) a 2003/467/EK határozat III. mellékletének a szarvasmarhák enzootikus leukózisától mentes lengyelországi régiók hivatalos jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 3284. számú dokumentummal történt) (1)

40

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 54. számú előírása – Egységes rendelkezések haszongépjárművek és pótkocsijuk gumiabroncsainak jóváhagyásáról

41

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office