Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 181
51. évfolyam
2008. július 10.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 649/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a Kínai Népköztársaságból származó porított aktív szén behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről

1

  

A Bizottság 650/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 651/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a közösségi programok igazgatásában bizonyos feladatokkal megbízott végrehajtó hivatalokra vonatkozó alapszabály megállapításáról szóló 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a végrehajtó hivatalok pénzügyi szabályzásáról szóló, 1653/2004/EK bizottsági rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 652/2008/EK, Euratom rendelete (2008. július 9.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló 2343/2002/EK, Euratom rendelet módosításáról

23

  

A Bizottság 653/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. június 30. és 4. július között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

35

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/560/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 3.) az Olaszországban fennálló túlzott hiányról szóló 2005/694/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

39

  

2008/561/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 3.) a Portugáliában fennálló túlzott hiányról szóló 2005/730/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

41

  

2008/562/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 3.) a Szlovákiában fennálló túlzott hiányról szóló 2005/182/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

43

  

2008/563/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 3.) a cseh köztársasági túlzott költségvetési hiányról szóló 2005/185/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

45

  

Bizottság

  

2008/564/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 30.) a profoxidim nevű új hatóanyagra vonatkozó ideiglenes engedélyek meghosszabbításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 3080. számú dokumentummal történt) (1)

47

  

2008/565/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 30.) a Paecilomyces fumosoroseus Fe 9901 törzs és a Trichoderma atroviride I-1237 törzs a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2008) 3114. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2008/566/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 1.) a foszfánnak és a thien-karbazonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2008) 3216. számú dokumentummal történt) (1)

52

  

2008/567/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 4.) az állatjóléttel, valamint az állatbetegségek megfigyelésével és kategorizálásával kapcsolatos OIE-tevékenységeket támogató 2008-as közösségi pénzügyi hozzájárulásról

55

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/568/KKBP

 
 

*

A Tanács határozata (2005. június 24.) az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megkötéséről

57

  

Megállapodás a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról

58

 

*

Tájékoztatás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a minősített információ cseréjére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás hatálybalépésének időpontjára vonatkozóan

62

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 



HU



Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



Managed by the Publications Office