Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 180
51. évfolyam
2008. július 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 645/2008/EK rendelete (2008. július 8.) egyes halászati termékek Kanári-szigetekre irányuló behozatalára vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről

1

 

*

A Tanács 646/2008/EK rendelete (2008. július 8.) a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet módosításáról

5

  

A Bizottság 647/2008/EK rendelete (2008. július 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

*

A Bizottság 648/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Belgium lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VIIh, VIIj és VIIk övezetben folytatott, sima lepényhalra irányuló halászat tilalmáról

11

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/556/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 25.) a 2007. évi portugáliai madárinfluenza elleni küzdelemre irányuló biztonsági intézkedésekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 2978. számú dokumentummal történt)

13

  

2008/557/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) a 2007-es lengyelországi madárinfluenza leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 3047. számú dokumentummal történt)

15

  

2008/558/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) a finomított echiumolajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 3049. számú dokumentummal történt)

17

  

2008/559/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) az Allanblackia magolajnak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatala engedélyezéséről (az értesítés a C(2008) 3081. számú dokumentummal történt)

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló CHAD/1/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat és az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló CHAD/2/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról szóló, 2008. május 28-i a CHAD/3/2008 (2008/412/KKBP) politikai és biztonsági bizottsági határozathoz (  HL L 144., 2008.6.4.)

22
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office