Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 179
51. évfolyam
2008. július 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 643/2008/EK rendelete (2008. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 644/2008/EK rendelete (2008. július 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/51/EK irányelve (2008. május 21.) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról

5

  

ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

 

*

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága eljárási szabályzatának módosításai

12

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/555/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 26.) a H5N1 altípusú nagy patogenitású madárinfluenza horvátországi és svájci előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 3020. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office