Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 178
51. évfolyam
2008. július 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 637/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1782/2003/EK rendelet módosításáról és a gyapotágazat nemzeti szerkezetátalakítási programjainak létrehozásáról

1

  

A Bizottság 638/2008/EK rendelete (2008. július 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 639/2008/EK rendelete (2008. június 24.) a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról szóló 1043/2005/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 640/2008/EK rendelete (2008. július 4.) az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről szóló 2568/91/EGK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 641/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek az Atlanti-óceán északi részén jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók jegyzéke tekintetében történő módosításáról

17

 

*

A Bizottság 642/2008/EK rendelete (2008. július 4.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes feldolgozott vagy tartósított citrusfélék (főként mandarin stb.) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

19

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/551/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. december 11.) a Szlovák Köztársaság által a Glunz&Jensen s.r.o. vállalkozásnak nyújtani tervezett C 12/07 (ex N 799/06) számú Állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 6045. számú dokumentummal történt) (1)

38

  

2008/552/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 24.) a 2007/716/EK határozatnak egyes bulgáriai hús- és tejágazati létesítmények tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 2931. számú dokumentummal történt) (1)

43

  

2008/553/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 30.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2008/377/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2008) 3223. számú dokumentummal történt) (1)

45

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/554/IB

 
 

*

2009. évi költségvetés az Europol részére

46

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office