Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 174
51. évfolyam
2008. július 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/492/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról

1

  

2008/493/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) Bulgária és Románia csatlakozási okmánya I. mellékletének módosításáról

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office