Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 173
51. évfolyam
2008. július 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 627/2008/EK rendelete (2008. július 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 628/2008/EK rendelete (2008. július 2.) a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1898/2006/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 629/2008/EK rendelete (2008. július 2.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet módosításáról (1)

6

  

A Bizottság 630/2008/EK rendelete (2008. július 2.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. június 23. és 27. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

10

  

A Bizottság 631/2008/EK rendelete (2008. július 2.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

14

 

*

A Bizottság 632/2008/EK rendelete (2008. július 2.) az olívaolajra vonatkozó forgalmazási előírásokról szóló 1019/2002/EK rendelet módosításáról

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/541/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 8.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről szóló 1348/2000/EK tanácsi rendelet alapján az átvevő intézmények kézikönyvének és a kézbesíthető iratok gyűjteményének elfogadásáról szóló 2001/781/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1259. számú dokumentummal történt)

17

  

2008/542/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 13.) az adósminősítésekkel foglalkozó munkacsoport felállításáról

22

  

2008/543/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 18.) a Közösségben a baromfiknál előforduló magas patogenitású madárinfluenza H5N1 altípusával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2006/415/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 2701. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2008/544/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 20.) a 2004/858/EK határozatnak a „Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatala”„Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökséggé” történő átalakítása céljából történő módosításáról

27

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/545/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUPT/1/2008 határozata (2008. június 6.) az európai uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) vezetőjének kinevezéséről szóló EUPT/2/2007 határozat módosításáról

30

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 6-fitáz (Quantum Phytase) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről szóló, 2008. június 17-i 554/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 158., 2008.6.18.)

31

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office