Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 172
51. évfolyam
2008. július 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 624/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az Európai Közösségek harmadik országban szolgálatot teljesítő tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint a csatlakozást követően legfeljebb tizenkilenc hónapos időszakra a két új tagállamban tisztségben maradó tisztviselők egy részének javadalmazására 2007. július 1-jétől alkalmazandó korrekciós szorzók megállapításáról

1

  

A Bizottság 625/2008/EK rendelete (2008. július 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

7

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/69/EK irányelve (2008. július 1.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klofentezin, a dikamba, a difenokonazol, a diflubenzuron, az imazaquin, a lenacil, az oxadiazon, a pikloram és a piriproxifen hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

9

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 626/2008/EK határozata (2008. június 30.) a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről (1)

15

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/495/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 7.) a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. MON810 vonal) ausztriai használatának és értékesítésének a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ideiglenes tilalmáról (az értesítés a C(2008) 1718. számú dokumentummal történt) (1)

25

  

2008/496/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. július 1.) a ritka betegségek gyógyszereivel foglalkozó bizottság tagjainak kinevezéséről (1)

28

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office