Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 171
51. évfolyam
2008. július 1.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 621/2008/EK rendelete (2008. június 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 622/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a 773/2004/EK bizottsági rendelet kartellügyekben folytatott vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos módosításáról (1)

3

  

A Bizottság 623/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a gabonaágazatban a 2008. július 1-jetől alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

6

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/66/EK irányelve (2008. június 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenox, a diflufenikan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról (1)

9

 

*

A Bizottság 2008/67/EK irányelve (2008. június 30.) a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról (1)

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

AKCS–EK Miniszterek

  

2008/494/EK

 
 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 1/2008 határozata (2008. június 13.) az exportjövedelmek rövid távú ingadozásaival kapcsolatos finanszírozási feltételek felülvizsgálatáról

63

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítéséről szóló, 2008. június 27-i 620/2008/EK bizottsági rendelethez (  HL L 168., 2008.6.28.)

65

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office