Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 168
51. évfolyam
2008. június 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 615/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK rendelet, valamint a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 616/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 617/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 618/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az AKCS-jegyzőkönyv és az Indiával kötött megállapodás alapján behozandó nádcukorra vonatkozó szállítási kötelezettségeknek a 2007/2008-as szállítási időszak tekintetében történő kiigazításáról

17

 

*

A Bizottság 619/2008/EK rendelete (2008. június 27.) az egyes tejtermékekre nyújtott export-visszatérítésekre vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

20

  

A Bizottság 620/2008/EK rendelete (2008. június 27.) a tej és tejtermékek export-visszatérítésének megállapításáról szóló 386/2008/EK rendelet helyesbítéséről

27

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosításáról

31

 

*

A Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK irányelv módosításáról

36

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/489/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 27.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni portugáliai ideiglenes védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 3312. számú dokumentummal történt)

38

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/490/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság EUSEC/2/2008 határozata (2008. június 24.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja terén folytatott európai uniós tanács- és segítségnyújtási misszió (EUSEC RD Congo) misszióvezetőjének kinevezéséről

41

 

*

A Tanács 2008/491/KKBP együttes fellépése (2008. június 26.) a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében az Európai Unió tanács- és segítségnyújtási missziójáról (EUSEC RD CONGO) szóló 2007/406/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

42
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office