Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 165
51. évfolyam
2008. június 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 600/2008/EK rendelete (2008. június 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 601/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a Gabonból behozott, emberi fogyasztásra szánt egyes halászati termékekre vonatkozó védintézkedésekről (1)

3

  

A Bizottság 602/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a 431/2008/EK rendelettel megnyitott, fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétől2009. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

6

  

A Bizottság 603/2008/EK rendelete (2008. június 25.) a 412/2008/EK rendelettel megnyitott, feldolgozásra szánt fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008. július 1-jétől2009. június 30-ig terjedő időszakra benyújtott kérelmekhez kapcsolódó behozatali jogok odaítéléséről

7

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/486/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság Igazgatótanácsa tagjai felének kinevezéséről

8

  

MEGÁLLAPODÁSOK

  

Tanács

 

*

Tájékoztatás az Európai Közösség és a Kiribati Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

10

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 12. előírása (ENSZ/EGB) – Egységes rendelkezések járművek jóváhagyására vonatkozóan ütközés esetén a vezető kormányszerkezettel szembeni védelme tekintetében

11

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/487/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) a gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, valamint megsemmisítéséről szóló 1997-es egyezmény egyetemessé tételének és végrehajtásának az Európai Biztonsági Stratégia keretében történő támogatásáról

41

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office