Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 164
51. évfolyam
2008. június 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 595/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyes ipari, mezőgazdasági és halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló 1255/96/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 596/2008/EK rendelete (2008. június 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 597/2008/EK rendelete (2008. június 24.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő, a fedelek tömítéseiben található lágyítószerek átmeneti kioldódási határértékeinek megállapításáról szóló 372/2007/EK rendelet módosításáról (1)

12

 

*

A Bizottság 598/2008/EK rendelete (2008. június 24.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 589/2008/EK rendeletnek a tojásra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő módosításáról

14

 

*

A Bizottság 599/2008/EK rendelete (2008. június 24.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló 412/2008/EK rendelet kiigazításáról

16

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (1)

19

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/483/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 18.) a 2006-os németországi klasszikus sertéspestis elleni küzdelem biztonsági intézkedéseinek keretében felmerült kiadásokhoz történő közösségi pénzügyi hozzájárulás megállapításáról (az értesítés a C(2008) 2722. számú dokumentummal történt)

41

  

2008/484/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 20.) egyes állami támogatásra vonatkozó határozatok meghosszabbításáról (az értesítés a C(2008) 2883. számú dokumentummal történt) (1)

43

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/485/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) az Európai Uniónak a Kongói Demokratikus Köztársaság biztonsági ágazatának reformja keretében folytatott rendfenntartó missziójáról és annak a kongói igazságszolgáltatással való viszonyáról (EUPOL RD Congo) szóló 2007/405/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

44

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2007. szeptember 20-i 1214/2007/EK bizottsági rendelethez (  HL L 286., 2007.10.31.)

46

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office