Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 163
51. évfolyam
2008. június 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 587/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a csatlakozási okmány 10. jegyzőkönyvének 2. cikke szerinti rendszerről szóló 866/2004/EK rendeletnek a Cipruson lévő zöld vonalat átlépő árukra, szolgáltatásokra és személyekre vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 588/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 589/2008/EK rendelete (2008. június 23.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a tojás forgalmazása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 590/2008/EK rendelete (2008. június 23.) a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1580/2007/EK rendelet módosításáról és e rendelettől való eltérésről

24

 

*

A Bizottság 591/2008/EK rendelete (2008. június 23.) a tagállamok intervenciós hivatalainak birtokában lévő gabonának a közösségi piacon történő továbbértékesítésére irányuló folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról szóló 712/2007/EK rendelet módosításáról

28

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/475/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról

29

  

Bizottság

  

2008/476/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 6.) a 2008/185/EK határozatnak a franciaországi Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan és Nord megyéknek az Aujeszky-féle betegségtől mentes régiók jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 2387. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2008/477/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2008. június 13. a 2500–2690 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek érdekében történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2008) 2625. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2008/478/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 17.) az 1999/217/EK határozatnak az élelmiszerekben, illetve azok felületén használt aromaanyagok nyilvántartása tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 2336. számú dokumentummal történt) (1)

42

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/479/KKBP közös álláspontja (2008. június 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2007/140/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

43

 

*

A Tanács 2008/480/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) az Európai Unió integrált iraki jogállamiság-missziójáról (EUJUST LEX) szóló 2005/190/KKBP együttes fellépés módosításáról és meghosszabbításáról

50

 

*

A Tanács 2008/481/KKBP együttes fellépése (2008. június 23.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2008/131/KKBP együttes fellépés módosításáról

51

 

*

A Tanács 2008/482/KKBP határozata (2008. június 23.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2008/134/KKBP határozat módosításáról

52

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a 2001/618/EK határozatnak a franciaországi Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan és Nord megyéknek az Aujeszky-féle betegségtől mentes régiók jegyzékébe való felvétele céljából történő módosításáról szóló, 2008. március 19-i 2008/269/EK bizottsági határozathoz (  HL L 85., 2008.3.27.)

53

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office