Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 162
51. évfolyam
2008. június 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 583/2008/EK rendelete (2008. június 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 584/2008/EK rendelete (2008. június 20.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pulykákban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló közösségi célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 585/2008/EK rendelete (2008. június 19.) a Svédország lobogója alatt közlekedő hajók által a Kattegatban folytatott közönségestőkehal-halászat tilalmáról

9

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/54/EK irányelve (2008. június 17.) a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

11

 

*

A Bizottság 2008/62/EK irányelve (2008. június 20.) a helyi és a regionális feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezőgazdasági honos fajok és fajták elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetőmagjának, valamint vetőburgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható eltérésekről (1)

13

 

*

A Bizottság 2008/63/EK irányelve (2008. június 20.) a távközlési végberendezések piacán folyó versenyről (kodifikált változat) (1)

20

  

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ÁLTAL EGYÜTTESEN ELFOGADOTT HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 586/2008/EK határozata (2008. június 17.) a személyek külső határokon történő, Svájc és Liechtenstein által a területükön történő átutazás céljából kiadott egyes tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő egyoldalú elismerésén alapuló ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről szóló 896/2006/EK határozat módosításáról

27

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Európai Parlament és Tanács

  

2008/469/EK

 
 

*

Az Európai Parlament és a Tanács határozata (2008. június 5.) az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történő igénybevételéről

30

  

Bizottság

  

2008/470/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 7.) a géntechnológiával módosított kukorica (Zea mays L. T25 vonal) ausztriai használatának és értékesítésének a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti ideiglenes tilalmáról (az értesítés a C(2008) 1715. számú dokumentummal történt) (1)

31

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/471/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása 2008. május 30. a következő anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban: triklór-etilén, benzol és 2-metoxi-2-metil bután (TAME) (az értesítés a C(2008) 2271. számú dokumentummal történt) (1)

34

  

2008/472/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a következő anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban: 2,3-epoxi-propil-trimetil-ammónium-klorid (EPTAC), 3-klór-2-hidroxi-propil-trimetil-ammónium-klorid (CHPTAC) és hexaklór-ciklopentadién (az értesítés a C(2008) 2316. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2008/473/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. június 5.) a jog szerinti könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek polgári jogi felelősségének korlátozásáról (az értesítés a C(2008) 2274. számú dokumentummal történt) (1)

39

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office