Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 159
51. évfolyam
2008. június 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/425/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 25.) az állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és a folyamatos ellenőrzésére irányuló nemzeti programoknak a tagállamok által közösségi finanszírozásra történő benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények megállapításáról (az értesítés a C(2008) 1585. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2008/426/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 28.) az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata értelmében a Közösségi Hálózatnak jelentendő fertőző betegségek esetdefinícióinak megállapításáról szóló 2002/253/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1589. számú dokumentummal történt) (1)

46

  

2008/427/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 8.) a pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) és a pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN) nevű halbetegségek közül egy vagy több tekintetében mentes övezetek és mentes gazdaságok jegyzékének létrehozásáról szóló 2002/308/EK határozat I. és II. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2008) 1719. számú dokumentummal történt) (1)

91

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office