Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 158
51. évfolyam
2008. június 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 551/2008/EK rendelete (2008. június 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 552/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 2430/1999/EK, a 2380/2001/EK és az 1289/2004/EK rendeletnek a takarmányozási célra felhasznált egyes adalékanyagok engedélyezése vonatkozásában történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 553/2008/EK rendelete (2008. június 17.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének módosításáról (1)

5

 

*

A Bizottság 554/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a 6-fitáz (Quantum Phytase) takarmány-adalékanyagként való engedélyezéséről (1)

14

  

IRÁNYELVEK

 

*

A Bizottság 2008/60/EK irányelve (2008. június 17.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról (kodifikált változat) (1)

17

 

*

A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szereplő károsító szervezetek, növények, növényi eredetű termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe történő beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonatkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat)

41

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/451/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 16.) a Tanács Főtitkárságához kirendelt nemzeti szakértőkre és nemzeti katonai állományra vonatkozó szabályokról szóló 2003/479/EK határozatban és 2007/829/EK határozatban megállapított juttatások kiigazításáról

56

  

Bizottság

  

2008/452/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 6.) a 852/2004/EK és a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeire tekintettel a nyerstejfeldolgozó létesítményekbe való szállítására és e nyerstej romániai feldolgozására vonatkozó egyes átmeneti intézkedések elfogadásáról szóló 2007/27/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 2404. számú dokumentummal történt) (1)

58

  

2008/453/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 10.) a 2006/139/EK határozatnak törzskönyv vagy tenyésztési főkönyv vezetésére jogosult egyesült államokbeli hatóság tekintetében a sertésfélék vonatkozásában történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 2472. számú dokumentummal történt) (1)

60

  

AJÁNLÁSOK

  

Bizottság

  

2008/454/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a nátrium-kromátra, a nátrium-dikromátra és a 2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropilidén-difenolra (tetrabróm-biszfenol-A) alkalmazandó kockázatcsökkentő intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 2256. számú dokumentummal történt) (1)

62

  

2008/455/EK

 
 

*

A Bizottság ajánlása (2008. május 30.) a következő anyagok kockázatcsökkentési intézkedéseivel kapcsolatban króm-trioxid, ammónium-dikromát és kálium-dikromát (az értesítés a C(2008) 2326. számú dokumentummal történt) (1)

65

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office