Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 157
51. évfolyam
2008. június 17.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 538/2008/EK rendelete (2008. május 29.) az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló 1386/2007/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 539/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

13

 

*

A Bizottság 540/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról szóló 336/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a minták formátuma tekintetében történő módosításáról

15

 

*

A Bizottság 541/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK tanácsi rendelet alapján az egyes halállományokra vonatkozó 2008. évi kvóták kiigazításáról

23

 

*

A Bizottság 542/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az állati eredetű élelmiszerekben található állatgyógyászati készítmények maximális maradékanyag-határértékeinek megállapítására szolgáló közösségi eljárás kialakításáról szóló 2377/90/EGK tanácsi rendelet I. és II. mellékletének a ciflutrin és a vörös veteménybabból (Phaseolus vulgaris) nyert lecitin tekintetében történő módosításáról (1)

43

 

*

A Bizottság 543/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a baromfira vonatkozó egyes forgalmazási előírások tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályainak meghatározásáról

46

 

*

A Bizottság 544/2008/EK rendelete (2008. június 13.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által a IIa és IV övezet közösségi vizein, valamint a VI övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott grönlandilaposhal-halászat tilalmáról

88

  

A Bizottság 545/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

90

  

A Bizottság 546/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az 1399/2007/EK rendelet által egyes Svájcból származó hústermékek tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

92

  

A Bizottság 547/2008/EK rendelete (2008. június 16.) az 1382/2007/EK rendelet által a sertéshús tekintetében megnyitott vámkontingens keretében 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

93

  

A Bizottság 548/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a 812/2007/EK rendelettel megnyitott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

94

  

A Bizottság 549/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a 979/2007/EK rendelettel megnyitott, a sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008 júniusának első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

95

  

A Bizottság 550/2008/EK rendelete (2008. június 16.) a 806/2007/EK rendelettel megnyitott, sertéshúsra vonatkozó vámkontingens keretében a 2008 június első hét napján benyújtott kérelmekre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

96

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/448/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 23.) a nitrit egyes húskészítményekhez történő hozzáadásával kapcsolatban Dánia által bejelentett nemzeti rendelkezésekről (az értesítés a C(2008) 2168. számú dokumentummal történt)

98

  

2008/449/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 10.) a 2008/155/EK határozatnak egyes ausztráliai, kanadai és amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 2466. számú dokumentummal történt) (1)

108

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/450/KKBP együttes fellépése (2008. június 16.) az Európai Uniónak a Grúziában/Dél-Oszétiában végrehajtandó konfliktusrendező folyamathoz történő további hozzájárulásáról

110

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office