Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 153
51. évfolyam
2008. június 12.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 521/2008/EK rendelete (2008. május 30.) az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról (1)

1

  

A Bizottság 522/2008/EK rendelete (2008. június 11.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

21

 

*

A Bizottság 523/2008/EK rendelete (2008. június 11.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII., X. és XI. mellékletének a műszaki termékek előállítására szánt vértermékek behozatala tekintetében történő módosításáról (1)

23

 

*

A Bizottság 524/2008/EK rendelete (2008. június 11.) az újszerű ipari felhasználás céljából odaítélt boralkohol felhasználási határideje tekintetében az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1623/2000/EK rendelet módosításáról

33

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/434/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 6.) a Régiók Bizottsága egy olasz tagjának kinevezéséről

34

  

2008/435/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 6.) a Régiók Bizottsága két francia tagjának kinevezéséről

35

  

2008/436/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 9.) az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatótanácsa tagjainak kinevezéséről és felváltásáról

36

  

Bizottság

  

2008/437/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 11.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes öntvények behozatalára vonatkozó dömpingellenes eljárással kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 2006/109/EK határozat módosításáról

37

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office