Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 151
51. évfolyam
2008. június 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 515/2008/EK rendelete (2008. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 516/2008/EK rendelete (2008. június 10.) az 1200/2005/EK, a 184/2007/EK, a 243/2007/EK, az 1142/2007/EK, az 1380/2007/EK és a 165/2008/EK rendeletnek egyes takarmányozási célra felhasznált adalékok engedélyezésének feltételei tekintetében történő módosításáról (1)

3

 

*

A Bizottság 517/2008/EK rendelete (2008. június 10.) a 850/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásában a halászhálók szembőségének meghatározására és fonalvastagságának vizsgálatára irányadó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 518/2008/EK rendelete (2008. június 10.) a feldolgozatlan mazsolaszőlő és a feldolgozatlan aszalt füge tárolásához nyújtott támogatás összegének a 2007/2008-as gazdasági évre történő meghatározásáról

26

 

*

A Bizottság 519/2008/EK rendelete (2008. június 10.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezés termékleírásában történő kisebb jelentőségű módosítások jóváhagyásáról (Volailles de Loué (OFJ))

27

 

*

A Bizottság 520/2008/EK rendelete (2008. június 9.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES Vb, VI és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott gránátoshal-halászat tilalmáról

31

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács és Bizottság

  

2008/429/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2008. május 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

33

  

2008/430/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács és a Bizottság határozata (2008. május 26.) az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz történő csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről

35

  

Tanács

  

2008/431/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 5.) egyes tagállamoknak a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról szóló, 1996. évi Hágai Egyezménynek a Közösség érdekében történő megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra, valamint egyes tagállamoknak a közösségi jog vonatkozó belső szabályozásának alkalmazására vonatkozó nyilatkozat tételére való felhatalmazásáról

36

  

Egyezmény a szülői felelősséggel és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttműködésről, valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, elismerésről és végrehajtásról

39

  

Bizottság

  

2008/432/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 23.) a kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló 2006/771/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 1937. számú dokumentummal történt) (1)

49

  

2008/433/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 10.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjának az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2008) 2709. számú dokumentummal történt) (1)

55

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office