Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 149
51. évfolyam
2008. június 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 503/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 504/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a 90/426/EGK és a 90/427/EGK tanácsi irányelvnek a lófélék azonosítási módszereinek tekintetében történő végrehajtásáról (1)

3

 

*

A Bizottság 505/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a 3-fitáz (Natuphos) takarmányadalékként való új felhasználásának engedélyezéséről (1)

33

 

*

A Bizottság 506/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról

36

 

*

A Bizottság 507/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (kodifikált változat)

38

 

*

A Bizottság 508/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a hántolt és fényezett gabonamagvak export-visszatérítéskor alkalmazandó meghatározásáról (kodifikált változat)

55

 

*

A Bizottság 509/2008/EK rendelete (2008. június 6.) a finomítóüzemeknek a 2007/2008-as gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor végleges kiegészítő mennyiségének meghatározásáról

59

 

*

A Bizottság 510/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történő módosításáról

61

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/420/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. április 7.) az Európai Közösség és Ausztrália kormánya közötti, a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

63

  

Megállapodás Az Európai Közösség és Ausztrália kormánya között a légiközlekedési szolgáltatások egyes kérdéseiről

65

  

2008/421/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 5.) a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó rendelkezéseinek a Svájci Államszövetségben történő alkalmazásáról

74

  

2008/422/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 5.) az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény („az 1990. évi Schengeni Egyezmény”) által létrehozott Végrehajtó Bizottság által elfogadott SIRENE-kézikönyv 4. melléklete minősítésének feloldásáról

78

  

Bizottság

  

2008/423/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 8.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett tízéves munkaprogram keretében vizsgálandó egyes anyagokra vonatkozó dossziék új benyújtási határidejének kijelöléséről (az értesítés a C(2008) 1736. számú dokumentummal történt)

79

  

2008/424/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. június 6.) az Egyesült Királyságban előforduló nagy patogenitású madárinfluenza H7 altípusával kapcsolatos védekezési intézkedésekről (az értesítés a C(2008) 2666. számú dokumentummal történt)

81

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office