Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 147
51. évfolyam
2008. június 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 500/2008/EK rendelete (2008. június 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 501/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 3/2008/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 502/2008/EK rendelete (2008. június 5.) a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet I., II. és IX. mellékletének módosításáról

35

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/417/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. június 3.) Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított sör tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről

61

  

Bizottság

  

2008/418/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 29.) a 2007-es egyesült királyságbeli kéknyelv-betegség leküzdését célzó biztonsági intézkedésekhez történő közösségi pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2008) 2161. számú dokumentummal történt)

63

  

2008/419/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 30.) a klasszikus sertéspestis szlovákiai előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló 2008/377/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 2262. számú dokumentummal történt) (1)

65

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office