Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 144
51. évfolyam
2008. június 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 490/2008/EK rendelete (2008. június 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 491/2008/EK rendelete (2008. június 3.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gabonaágazatban alkalmazott termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 492/2008/EK rendelete (2008. június 3.) a Kínai Népköztársaságból származó nátrium-glutamát behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

14

 

*

A Bizottság 493/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Portugália lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I és II körzet norvég vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

31

 

*

A Bizottság 494/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI körzetben, az Vb körzet közösségi vizein és a XII és XIV körzet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, közönséges tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

33

 

*

A Bizottság 495/2008/EK rendelete (2008. június 2.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII és XIV körzet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, kék puha tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

35

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/408/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2007. november 20.) az Olaszország által a ThyssenKrupp, a Cementir és a Nuova Terni Industrie Chimiche részére nyújtott, C 36/A/06 (ex NN 38/06) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2007) 5400. számú dokumentummal történt) (1)

37

  

2008/409/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 17.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a Közösségen belül 2008-ban nem helyettesíthető felhasználásra engedélyezett szabályozott anyagok mennyiségi felosztásáról (az értesítés a C(2008) 1403. számú dokumentummal történt) (1)

55

  

2008/410/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a szabályozott anyagokra vonatkozó, 2008. január 1. és december 31. között érvényes behozatali kvóták kiosztásáról (az értesítés a C(2008) 1639. számú dokumentummal történt)

69

  

2008/411/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 21.) a 3400-3800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt) (1)

77

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

  

2008/412/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság CHAD/3/2008 határozata (2008. május 28.) a harmadik államoknak az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai műveletéhez történő hozzájárulása elfogadásáról szóló CHAD/1/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat és az Európai Unió csádi köztársasági és közép-afrikai köztársasági katonai művelete tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló CHAD/2/2008 politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról

82

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office