Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 140
51. évfolyam
2008. május 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 470/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az 1782/2003/EK rendeletnek a dohányra vonatkozó támogatásból a 2008. és 2009. évben a Közösségi Dohányalapba történő átcsoportosítás, valamint az 1234/2007/EK rendeletnek a Közösségi Dohányalap finanszírozása tekintetében történő módosításáról

1

  

A Bizottság 471/2008/EK rendelete (2008. május 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 472/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK rendeletnek a NACE Rev. 2. idősoraira alkalmazandó első bázisév, valamint a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó, 2009-nél korábbi idősorokra a részletezettség szintje, az adatszolgáltatás formája, az első referencia-időszak és a referencia-időszak tekintetében történő végrehajtásáról (1)

5

 

*

A Bizottság 473/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes ózonlebontó anyagok és ózonlebontó anyagokat tartalmazó keverékek KN-kódjának kiigazítása céljából történő módosításáról

9

  

A Bizottság 474/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a további feldolgozás nélkül exportált fehér cukorra és nyerscukorra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 475/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

13

  

A Bizottság 476/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a 900/2007/EK rendelet által előírt folyamatos pályázati felhívás keretében a fehér cukorra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről

15

  

A Bizottság 477/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a fehér cukor folyamatos pályázati felhívásáról szóló 1060/2007/EK rendelet keretében nyertes hirdetése elmaradásának megállapításáról

16

  

A Bizottság 478/2008/EK rendelete (2008. május 29.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta rögzítéséről

17

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/400/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. március 11.) az Olaszország által a hátrányos helyzetű térségekben végrehajtandó beruházások javára létrehozott C 28/07. (korábbi NN 33/07) számú állami támogatásról (az értesítés a C(2008) 831. számú dokumentummal történt) (1)

19

  

2008/401/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) az eljárási szabályzatának a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő módosításáról

22

  

Európai Központi Bank

  

2008/402/EK

 
 

*

Az európai központi bank határozata (2008. május 15.) az eurobankjegyek tekintetében az euro biztonságos kezelést igénylő elemeit előállítók biztonsági akkreditációs eljárásairól (EKB/2008/3)

26

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/403/KKBP együttes fellépése (2008. május 29.) az Európai Unió Afrikai Unió melletti különleges képviselőjének kinevezéséről szóló 2007/805/KKBP együttes fellépés módosításáról

35

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office