Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 139
51. évfolyam
2008. május 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 461/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 462/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a cukorágazat egyes termékeire az 1109/2007/EK rendelet által a 2007/2008-es gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

  

A Bizottság 463/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a 346/2008/EK rendelettel módosított 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak tekintetében történő helyesbítéséről

5

 

*

A Bizottság 464/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a 104/2007/EK rendelet szerinti, Bulgáriában a paradicsomra vonatkozóan a 2007/2008-as gazdasági évre fizetendő kiegészítő összeg meghatározásáról

7

 

*

A Bizottság 465/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzékében szereplő egyes potenciálisan perzisztens, biológiai felhalmozódásra hajlamos és toxikus anyagok importőreinek és gyártóinak a 793/93/EGK tanácsi rendelet alapján vizsgálatok elvégzésére és információszolgáltatásra való kötelezéséről (1)

8

 

*

A Bizottság 466/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes elsőbbségi anyagok importőrei és gyártói számára a létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendeletnek megfelelő vizsgálatvégzési és tájékoztatási kötelezettség előírásáról (1)

10

 

*

A Bizottság 467/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

12

  

A Bizottság 468/2008/EK rendelete (2008. május 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról szóló 314/2008/EK rendelet helyesbítéséről

16

  

A Bizottság 469/2008/EK rendelete (2008. május 28.) a bizonyos vámkontingensek és preferenciális megállapodások alapján történő cukortermék-behozatalra vonatkozó, 2008. május 19. és 23. között kérelmezett engedélyek kibocsátásánál alkalmazandó odaítélési együttható meghatározásáról

18

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/394/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) egyes németországi, olaszországi és szlovákiai kifizető ügynökségek számláinak az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által finanszírozott kiadások tekintetében a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan történő elszámolásáról (az értesítés a C(2008) 1709. számú dokumentummal történt)

22

  

2008/395/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági és Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott, vidékfejlesztési intézkedések terén tett kiadásokra vonatkozó 2007. pénzügyi évi számlaelszámolásáról (az értesítés a C(2008) 1710. számú dokumentummal történt)

25

  

2008/396/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2008) 1711. számú dokumentummal történt)

33

  

2008/397/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a tagállami kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott kiadásokra vonatkozó 2007-es pénzügyi évi számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2008) 1712. számú dokumentummal történt)

40

  

2008/398/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) Litvánia és Szlovákia kifizető ügynökségeinek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által a 2006-os pénzügyi évre vonatkozóan finanszírozott, vidékfejlesztési intézkedések terén tett kiadásokat érintő számláinak elszámolásáról (az értesítés a C(2008) 1713. számú dokumentummal történt)

54

  

AJÁNLÁSOK

  

Tanács

  

2008/399/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2008. május 14.) a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára vonatkozó átfogó iránymutatások 2008. évi naprakésszé tételéről és a tagállamok foglalkoztatáspolitikáinak végrehajtásáról

57

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office