Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 138
51. évfolyam
2008. május 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 459/2008/EK rendelete (2008. május 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 460/2008/EK rendelete (2008. május 27.) az almára vonatkozó forgalmazási előírás megállapításáról szóló 85/2004/EK rendelet módosításáról

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/392/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a víziállat-tenyésztő vállalkozásokról és az engedélyezett feldolgozólétesítményekről szóló információk elektronikus hozzáférhetőségét biztosító internetalapú információs oldal tekintetében történő végrehajtásáról (az értesítés a C(2008) 1656. számú dokumentummal történt) (1)

12

  

2008/393/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 8.) a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok Jerseyn biztosított megfelelő védelméről (az értesítés a C(2008) 1746. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office