Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 137
51. évfolyam
2008. május 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 455/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az Ukrajnából származó egyes acéltermékek importjára vonatkozó egyes korlátozások igazgatásáról szóló 752/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 456/2008/EK rendelete (2008. május 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 457/2008/EK rendelete (2008. május 23.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

4

 

*

A Bizottság 458/2008/EK rendelete (2008. május 26.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

6

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

AJÁNLÁSOK

  

Tanács

  

2008/390/EK

 
 

*

A Tanács ajánlása (2008. május 14.) a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó iránymutatásokról (2008–2010)

13

  

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ/EGB) 79. számú előírása – A járművek kormányberendezésének jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezések

25

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/391/KKBP együttes fellépése (2008. május 26.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról szóló 2008/131/KKBP együttes fellépés módosításáról

52
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office