Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 136
51. évfolyam
2008. május 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 449/2008/EK rendelete (2008. május 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

IRÁNYELVEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

3

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/385/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. január 24.) a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv mellékletének az ólom és a kadmium alkalmazásaira vonatkozó mentesítések tekintetében történő, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítást szolgáló módosításáról (az értesítés a C(2008) 268. számú dokumentummal történt) (1)

9

  

2008/386/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 23.) a kölcsönös átjárhatóság műszaki előírásairól a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozóan szóló 2006/679/EK határozat A. mellékletének és a nagy sebességű transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2006/860/EK határozat A. mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2008) 1565. számú dokumentummal történt) (1)

11

  

2008/387/EK

 
 

*

A Bizottság határozata 2008. április 30. a 2001/881/EK és a 2002/459/EK határozatnak az állat-egészségügyi határállomások jegyzéke tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2008) 1646. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2008/388/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 23.) az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjának az ásványi olajjal való szennyezettség kockázata miatt elrendelt különleges feltételek megállapításáról (az értesítés a C(2008) 2259. számú dokumentummal történt) (1)

43

 
  

III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/389/KKBP határozata (2008. április 7.) az Európai Unió által vezetett erők közép-afrikai köztársasági jogállásáról szóló, az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság közötti megállapodás megkötéséről

45

  

Megállapodás az Európai Unió és a Közép-Afrikai Köztársaság között az Európai Unió által vezetett erők Közép-Afrikai Köztársasági jogállásáról

46

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról szóló, 2008. április 3-i 2008/42/EK bizottsági irányelvhez (  HL L 93., 2008.4.4.)

52

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office