Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 132
51. évfolyam
2008. május 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

 

*

A Tanács 435/2008/EK rendelete (2008. május 19.) az Amerikai Egyesült Államokból és Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalát érintő végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1371/2005/EK rendelet módosításáról és az 1371/2005/EK rendelettel az Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalára kivetett dömpingellenes vám hatályon kívül helyezéséről

1

  

A Bizottság 436/2008/EK rendelete (2008. május 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

 

*

A Bizottság 437/2008/EK rendelete (2008. május 21.) az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII., X. és XI. mellékletének a 3. kategóriába tartozó anyagnak minősülő tej és tejtermékek feldolgozására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (1)

7

 

*

A Bizottság 438/2008/EK rendelete (2008. május 21.) egyes elnevezéseknek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásából való törléséről (Löwensteiner Mineralquelle (OEM), Bad Niedernauer Quelle (OEM), Kisslegger Mineralquelle (OEM), Teinacher Mineralquellen (OEM), Lieler Quelle (OEM), Gemminger Mineralquelle (OEM), Überkinger Mineralquellen (OEM))

14

 

*

A Bizottság 439/2008/EK rendelete (2008. május 21.) a 2076/2005/EK rendelet II. mellékletének a Fidzsi-szigetekről származó halászati termékek behozatala tekintetében történő módosításáról (1)

16

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Bizottság

  

2008/383/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. április 30.) az olaszországi expressz postai szolgáltatásoknak és futárszolgálatoknak a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazása alól történő mentesítéséről (az értesítés a C(2008) 1642. számú dokumentummal történt) (1)

18

  

2008/384/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2008. május 21.) az Amerikai Egyesült Államokból és Oroszországból származó szilícium-elektromos acélból készült szemcseorientált síkhengerelt termékek behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló 2005/622/EK határozat módosításáról

20

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni államok csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között Cotonouban 2000. június 23-án aláírt partnerségi megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2008. április 28-i 2008/373/EK tanácsi határozathoz (  HL L 129., 2008.5.17.)

22

 
 

(1)

EGT-vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office