Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 131
51. évfolyam
2008. május 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

 
  

RENDELETEK

  

A Bizottság 432/2008/EK rendelete (2008. május 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 433/2008/EK rendelete (2008. május 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Český kmín [OEM])

3

 

*

A Bizottság 434/2008/EK rendelete (2008. május 20.) egy elnevezésnek az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről (Cordero de Navarra vagy Nafarroako Arkumea [OFJ])

4

 
  

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

HATÁROZATOK

  

Tanács

  

2008/380/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2008. május 9.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről

6

  

2008/381/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. május 14.) az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról

7

  

2008/382/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2008. május 14.) a Régiók Bizottsága két olasz tagjának és egy póttagjának kinevezéséről

13

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés a klasszikus sertéspestis szlovákiai előfordulásával összefüggő egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2008. május 8-i 2008/377/EK bizottsági határozathoz (  HL L 130., 2008.5.20.)

14
HUAzok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.Managed by the Publications Office